دانلود فصل اول انیمیشن بینگ Bing

دانلود فصل اول انیمیشن بینگ Bing

6.2/10 514
ژانر : - - سال انتشار : محصول :
همراه با نسخه دوبله فارسی سانسور شده

انیمیشن بینگ بینگ درباره خرگوش بامزه ای به نام بینگ بانی است که سعی می کند با کاوش در محیط اطرافش، دنیای اطرافش را بهتر بشناسد. در همین حین بینگ بانی در حال بازی با دوستان، تماشای آتش بازی و بازی با اشیاء مختلف و...

  • کیفیت 1080 - 720 - 480
  • وضعیت پخش در حال پخش
  • سال های پخش 2014 - 2022

دانلود سریال انیمه بینگ Bing 2014-2019 با کیفیت عالی

سریال انیمیشن بینگ Bing 2014-2019 با دوبله فارسی

دانلود فصل اول انیمیشن بینگ Bing
دانلود فصل اول انیمیشن بینگ Bing

فصل دوم + دوبله شده 


قسمت ۰۱


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۲


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۳


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۴


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۵


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۶


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۷


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۸


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۹


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۰


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۱


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۲


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۳


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۴


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۵


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۶


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۷


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۸


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۹


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۰


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۱


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۲


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۳


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۴


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۵


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۶


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین

 

 


فصل اول + دوبله شده 


قسمت ۰۱


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۲


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۳


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۴


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۵


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۶


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۷


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۸


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۰۹


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۰


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۱


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۲


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۳


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۴


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۵


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۶


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۷


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۸


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۱۹


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۰


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۱


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۲


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۳


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۴


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۵


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۶


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۷


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۸


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۲۹


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۳۰


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۳۱


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۳۲


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۳۳


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۳۴


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۳۵


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۳۶


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۳۷


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۳۸


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۳۹


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۴۱


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۴۰


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۴۲


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۴۳


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۴۴


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۴۵


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۴۶


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۴۷


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۴۸


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۴۹


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۵۰


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۵۱


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۵۲


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۵۳


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۵۴


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۵۵


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۵۶


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۵۷


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۵۸


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۵۹


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۶۰


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۶۱


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۶۲


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۶۳


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۶۴


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۶۵


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۶۶


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۶۷


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۶۸


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۶۹


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۷۰


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۷۱


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۷۲


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۷۳


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۷۴


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۷۵


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۷۶


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۷۷


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین


قسمت ۷۸


کیفیت ۱۰۸۰ | ۷۲۰ | ۴۸۰

پخش آنلاین

 

 


درباره انیمیشن:
انیمیشن بینگ انیمیشنی ماجرایی، کمدی، خانوادگی و فانتزی محصول انگلستان و ایرلند به کارگردانی نیکی فیلان، دکلن دویل و لی فیلدهاوس (نیکی فیلان، دکلان دویل و لی فیلدهاوس)، آکامار فیلمز و براون است که توسط بگ بگ فیلمز منتشر شده است. ; همچنین، این انیمیشن برای اولین بار در ۹ ژوئن ۲۰۱۴ از شبکه CBeebies در انگلستان و Kinderkanal (KiKA) در آلمان پخش شد و پس از آن در ایالات متحده، انگلستان، کانادا، استرالیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و سایر کشورها پخش شد. فرم آنلاین منتشر شده؛ مجموعه بینگ نیز توسط لوسی مورفی و مایکل شیلدز بر اساس کتاب های کودکان نوشته تد دوان نوشته شده است و نسخه اصلی انیمیشن با بازی الیوت کرلی، مارک رایلنس، ایو بنتلی، آکیا هنری، شی پورتنو ساخته شده است. ، جوسلین مک نب، بریونی هانا، پاپی هندلی، رافرتی ریلتون و غیره. آنها صدای خود را به شخصیت های اصلی انیمیشن قرض دادند. پس از انتشار، انیمیشن بینگ پاسخ مثبتی از سوی مخاطبان کودک دریافت کرد که آن را به دلیل داستان سرگرم کننده، صداپیشگی، فیلمنامه، کارگردانی، شخصیت پردازی، مفهوم آموزشی، موسیقی، گرافیک و ارزش های تولیدی تحسین کردند. این انیمیشن پس از شرکت در جوایز بین المللی Emmy Kids و جشنواره Writers Guild of Britain موفق شد ۲ جایزه بهترین برنامه کودک و بهترین برنامه برای کودکان پیش دبستانی را از آن خود کند. انیمیشن بینگ واقعیت زندگی پر سر و صدا، شاد و جالب کودکان پیش دبستانی را نشان می دهد. دوبله فارسی سریال بینگ انیمیشن را می توانید با لینک مستقیم از هانی مووی دانلود یا تماشا کنید.

دانلود انیمه بینگ Bing

این فیلم مناسب تمام اعضای خانواده است و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی ندارد.

دلیل بروزرسانی
قسمت 26 فصل 2 دوبله اضافه شد
افزودن به اعلان
  • 19 اکتبر 2022
  • ۰
  • 88 views
  • سریال های مشابه
  • برچسب ها
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(